BAŞVURU ŞARTLARI

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

- %50 dil puanı + %50 not ortalaması ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Öğrenciler için başvuru şartları

Öğretim elemanları için başvuru şartları

BAŞVURU BELGELERİ (ÖĞRENCİ):

Aday Öğrenci Başvuru Formu (2)

Öğrenci Başvuru Formu (2)

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi   (2)

Transkript (Türkçe-İngilizce) (2)

Yabancı Dil Belgesi (TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulundan aldığı belge) (Her sınavın geçerlilik süresi farklıdır) (2)

BAŞVURU BELGELERİ (ÖĞRETİM ELEMANI):

Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı Formu  (2)

mevlana@hacettepe.edu.tr