MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Duyurular

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DEĞİŞİM HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN/ÖĞRETİM ELEMANLARININ DİKKATİNE

Pakistan-Türkiye Proje Hareketliliği için Başvuru Süresi Uzatılmıştır
2019-2020 eğitim öğretim yılında Pakistan ve Türkiye arasından yapılacak Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'na ilişkin YÖKSİS üzerinden yapılacak başvuruların süresi 15.11.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Pakistan-Türkiye Proje Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.
2019-2020 eğitim öğretim yılında Pakistan ile Türkiye arasında, lisansüstü eğitim gören öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini esas alan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı başlatılması Yükseköğretim Kurulu'nun 07.08.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.
Proje başvurularının, 05.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar https://yoksis.yok.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuru çıktıları Koordinatörlüğümüz tarafından YÖK Başkanlığına Rektörlük Makamı üst yazısı ile iletilecektir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.
Başvuru Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar
Proje Bütçesi-Yapılacak Ödemeler