2015-2016 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı için YÖK Yürütme Kurulunun 25.02.2015 tarihinde almış olduğu kararlar

2015- 2016 Akademik yılı Mevlana Değişim Programı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararları bilgilerinize sunarız.
25.02.2015 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları:

  1. 2015- 2016 Akademik yılı için Mevlana Değişim Programı kapsamında uygulanacak değişim takvimi aşağıda yer almıştır.

Değişim İlanlarının Duyurulması

30 Mart-17 Nisan 2015

Değişim İçin Başvuruların Alınması

20 Nisan-27 Nisan 2015

Başvuruların Değerlendirilmesi

28 Nisan-04 Mayıs 2015

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi

08 Mayıs 2015

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

29 Mayıs 2015

 
Not: Söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  1. 2015-2016 Akademik yılında giden öğretim elemanı hareketliliğinin ikinci bir yürütme kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verildi.
  2. 2015-2016 Akademik yılında itibaren geçerli olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamalarına,
  3. Yurtiçinden yurtdışı eğitim kurumlarına gidecek öğrencilerin kabul edildikleri ülkenin vatandaşı olmamalarına karar verildi.
  4. 2015-2016 Akademik yılında Yemen Cumhuriyetinde bulunan eğitim kurumları ile gelen-giden öğrenci ve gelen öğretim elemanı değişim hareketliliği ikinci bir yürütme kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verildi.
  5. 2015-2016 Akademik yılında gelen öğretim elemanı hareketliliği planında değişim süresi en az 2 hafta en fazla 3 ay olarak belirlendi. Gelen öğretim elemanlarında özgeçmiş, yayınlar, projeler, yürüttüğü çalışmalarının yer aldığı akademik portfolyonun değerlendirme aşamasında dikkate alınmasının gerekliliğine ve söz konusu çalışmaların gideceği bölümle ilişkili olması gerektiğine karar verildi.
  6. 2015-2016 Akademik yılında Yurtiçi eğitim kurumlarının gelen- giden öğrenci ile gelen öğretim elemanı değerlendirmelerinde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan için en fazla % 40 kontenjan tahsis etmelerine karar verildi.
  7. 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere burs ödemesi hesaplarında gelen ve giden öğrencilere bir yarıyılın 4 ay olarak belirlenmesine karar verildi.
  8. 2015-2016 Akademik yılında Türkiye ye gelecek öğrencilere 750 TL aylık burs miktarı ödenmesine karar verildi.
  9. Mevlana Değişim Programı kapsamında 2015- 2016 eğitim- öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi’ne tahsis edilen kontenjanlar aşağıda yer almaktadır.

 

Üniversite Adı

Gelen Öğrenci Kontenjanı

Giden Öğrenci Kontenjanı

Gelen Öğretim Üyesi Kontenjanı

Toplam

Hacettepe Üniversitesi

25

20

16

61

Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ulaşım Desteği

ÜLKELER

ULAŞIM GİDERİ (TL)

ABD, Avusturalya, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda

4000

Diğer Ülkeler

2250

 

 

ÜNVANLARINA GÖRE ÖDEMELER TABLOSU (TL) AYLIK

 

Profesor

1500

Doçent

1400

Yardımcı Doçent

1350

Diğer

1200

*Tabloda belirlenen yevmiye hesaplanırken 1 ay 30 gün olarak dikkate alınmalıdır.

YÖK Yürütme Kurulu kararlarının tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Giden Öğretim Elemanına İlişkin Karar
Öğrenci Burs Süresine İlişkin Karar
Öğrenci Burslarına İlişkin Karar
Öğretim Elemanına İlişkin Karar  (Portfolyosu, değişim süresi,ödemeler hk.)
Uyruklara İlişkin Karar
Ülke Kotalarına İlişkin Karar
Yemen Cumhuriyeti Hakkında Karar


Saygılarımızla,
Hacettepe Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

mevlana@hacettepe.edu.tr